NY FULLMÅNEKVELD PÅ RYVARDEN KULTURFYR
Bente Bratlund med solist Kjersti Wiik og pianist Trond Fykse.
«Midt i livet» med skråblikk på mennesket – ein kveld med humor
og latter, samt ettertanke.
Billettpris kr. 395,- som også inkluderer servering av deilig suppe m/brød.
– Kun forhåndssal av billettar. Mobil 951 95 800 – gjerne sms om du vil.