Liv Sørvaag

Kvalitetskunst med mykje symbolikk

At Liv Sørvaag er ein erfaren billedkunstnar med eit bredt kunstnerisk uttrykk, er det ingen tvil om.
Utstillinga på Ryvarden i november under tittelen «Med andre ord» inneheld mykje symbolikk, vakre avstemte fargar og  ulike «fortellingar» du sjølv  kan utdjupe.

Liv arbeider med både teikning, maleri og grafikk. For det meste intuitivt. Ho har eit figurativt formspråk, men arbeider også med abstrakte temaer. Ho har sidan Kunstskolen i Rogaland, frå 1999 arbeidet som billedkunstnar.
Arbeidsplassen hennar dei siste åra har vore i Kunstneratelierene ved Smedasundet i Haugesund, eit atelierfelleskap med 4 profesjonelle kunstnare.

Kunstnaren har dei siste åra for sin kunstneriske virksomhet hatt eit svært høgt aktivitetsnivå.
Ho har dei siste 10 åra hatt jamnlege separatutstillingar og dei siste 18 åra delteke på både gruppe- og kollektivutstillingar lokalt i Nord-Rogaland og Sunnhordaland.

Meny