kontakt

INFORMASJON
Besøksadresse:
Mølstrevåg, 5550 Sveio
Telefon:    I galleriets åpningstid:
46 90 60 43
Telefonkontakt utanom åpningstid:
Mandag til og med torsdag kl. 08.30 – 14.30:
53 74 80 00/ 95 19 58 00
Fredag stengt.
Opningstid kafé og galleri:
Alle lørdager og søndagar fram til og med november
Lørdagar kl. 12-16
Søndagar kl. 11-16
Utvida opningstider i juli

 

Parkering:
Biler må parkerast i Mølstrevåg på merka p-plasser. Spaserturen ut til Ryvarden tar ca 30 min – 2 km. Følg grusvegen opp til høyre like ved oppslagstavla som har form som ei fyrlykt.

NB! For personar med ulike typar bevegelseshemning kan det på opne dagar i kafé/galleriet gis dispensasjon til å køyre heilt ut. For løyve til å køyre inn – ring kaféen tlf 46 90 60 43. Gjerne før du kjører heimanfrå. Dette for at vi skal kunne koordinere trafikk slik at du ikkje møter andre biler. Der er lite møteplasser!

Ønskjer du informajon om overnatting, arrangement/lukka arrangement – ta kontakt med Gunn Bente Håvardsholm på Sveio kommune sitt sentralbord:
53 74 80 00 eller mobil 951 95 800

    Meny