NY FULLMÅNEKVELD PÅ RYVARDEN KULTURFYR ?
Denne gangen med BLEST i kammerutgave – ein eksklusiv «tett på» konsert med Paul Hansen, Marie Klåpbakken og Carl Ø. Apeland.
Billettpris kr. 465,- som også inkluderer servering av deilig suppe m/brød.
– Kun forhåndssal av billettar. Mobil 951 95 800 – gjerne sms om du vil.