NY FULLMÅNEKVELD PÅ RYVARDEN KULTURFYR
Tønes kommer tilbake – ein eksklusiv og «tett på» konsert.
Billettpris kr. 395,- som også inkluderer servering av deilig suppe m/brød.
– Kun forhåndssal av billettar. Mobil 951 95 800 – gjerne sms om du vil.